Informática – Internet – Mecanografía

Informática – Internet – Mecanografía

tECNOLÓXICA Informática – Internet – Mecanografía Aprendendo e facendoQuen non ten unha computadora na casa? Hoxe en día a informática está ocupando cada vez máis terreo dentro da educación. As súas vantaxes fan desta ferramenta un factor moi positivo. Máis alÁ dos...
Robótica

Robótica

tECNOLÓXICA Robótica Aprendendo e facendoROBÓTICA A LINGUAXE DO SÉCULO XXI. A sociedade na que vivimos está cambiando constantemente, e a ensinanza ten que cambiar, “é complexo dirixir a educación cando os conceptos quedan obsoletos moi rápido“ Máis alÁ dos librosOs...
Diverciencia

Diverciencia

tECNOLÓXICA Diverciencia Aprendendo e facendoQuen dixo que a ciencia non pode ser divertida? Con esta actividade coñecerán os segredos da ciencia, experimentando con distintos materiais e entendo os mecanismos polos que as cousas suceden no noso entorno. Máis alÁ dos...