deportiva

Patinaxe

Aprendendo e facendo

A patinaxe é unha actividade recreativa e un deporte que axuda a desenvolver o equilibrio e a armonía corporal a través de movementos e exercicios.

A través do xogo, empregaremos técnicas sinxelas de toma de contacto e perfeccionamento con patíns, ata lograr xiros, freadas, saltos e figuras simples.

Máis ala dos libros

A patinaxe é unha actividade recreativa e un deporte que axuda a desenvolver o equilibrio e a armonía corporal a través de movementos e exercicios.
A través do xogo, empregaremos técnicas sinxelas de toma de contacto e perfeccionamento con patíns, ata lograr xiros, freadas, saltos e figuras simples.

Vantaxes:
Desenvólvense habilidades psicomotrices básicas e melloran a resistencia, a flexibilidade e a forza, afianzando o equilibrio e a coordinación.
Axuda ós participantes a gañar confianza, espírito de superación e autocrítica.
Fomenta a solidariedade, xa que se axuda ós compañeiros menos hábiles sobre os patíns.