English Club

English Club

ACADÉMICA English Club Máis alÁ dos librosAprender a falar Inglés é a eterna materia pendente en toda España. Aprendemos gramática e vocabulario, e podemos dicir que cun gran nivel. Pero o problema ven á hora de entendelo e sobre todo de expresarnos oralmente, xa que...
Entre Tarteiras

Entre Tarteiras

Cultural Entre Tarteiras Aprendendo e facendoNa actualidade, a xente cociña menos, e come máis comida procesada carente de nutrientes e vitaminas e chea de graxas prexudiciais; estamos perdendo a cultura culinaria tan rica que temos en Galicia. Máis alá dos...
Informática – Internet – Mecanografía

Informática – Internet – Mecanografía

tECNOLÓXICA Informática – Internet – Mecanografía Aprendendo e facendoQuen non ten unha computadora na casa? Hoxe en día a informática está ocupando cada vez máis terreo dentro da educación. As súas vantaxes fan desta ferramenta un factor moi positivo. Máis alÁ dos...
Técnicas de Estudo

Técnicas de Estudo

ACADÉMICAS Técnicas de Estudo Aprendendo e facendoNo colexio ensinan Matemáticas, Galego, Lingua Castelá, Lingua Inglesa, Sociais, etc.… pero… quen lles ensina a estudar? Saben estudar os rapaces? Máis alÁ dos librosRespondede vós a estas preguntas, temos a seguridade...
Robótica

Robótica

tECNOLÓXICA Robótica Aprendendo e facendoROBÓTICA A LINGUAXE DO SÉCULO XXI. A sociedade na que vivimos está cambiando constantemente, e a ensinanza ten que cambiar, “é complexo dirixir a educación cando os conceptos quedan obsoletos moi rápido“ Máis alÁ dos librosOs...