deportiva

Voleibol

Aprendendo e facendo

Este deporte, ten un gran arraigo nas Mariñas, polo que se tratará dun xeito especial e divertido, traballaremos a rapidez, o control físico e mental para resolver xogadas en grupo de forma inmediata.

 

Máis alá dos libros

Esta modalidade fomenta o espírito de equipo, a autocrítica e o afán de superación, xa que implica unha actitude de auto análise para aprender dos erros e desfrutar dos logros en grupo.

Para impartir esta actividade contamos con monitorado con titulación de adestrador desta disciplina deportiva.

Vantaxes:
Mellora as habilidades psicomotrices básicas, a resistencia, a potencia a coordinación e a forza para facer fronte a saques, recepcións, ataques, pases e defensas.