deportiva

Tenis

Aprendendo e facendo

Fortalece o corpo, mellora a velocidade e os reflexos, ademais estase fortalecendo a coordinación mentres se fai un exercicio cardiovascular moi completo.

Máis alá dos libros

Este deporte require de forza, velocidade, visión de xogo, destreza, técnica… en fin, é un deporte compreto.

O monitorado a cargo desta actividade contará con estudos de INEF e cun contrastado currículo.

Vantaxes:
Fomenta o espírito crítico e o afán de superación, xa que implica unha actitude de auto análise para aprender dos erros e desfrutar dos logros.
Supón actitudes de respecto e responsabilidade cara as normas, os compañeiros e o contrario.