deportiva

Deportes de Loita

Aprendendo e facendo

Trataremos conceptos básicos de Karate e Taekwondo, pero a principal actividade que potenciaremos será o Iudo, esta é unha das artes marciais máis coñecida e admirada polos seus movementos e técnicas, pero non deixaremos de inculcar os valores que este deporte leva implícito, como son o respecto ós compañeiros, adversarios e ó propio monitor.
Trataremos conceptos básicos de Karate e Taekwondo, pero a principal actividade que potenciaremos será o Iudo, esta é unha das artes marciais máis coñecida e admirada polos seus movementos e técnicas, pero non deixaremos de inculcar os valores que este deporte leva implícito, como son o respecto ós compañeiros, adversarios e ó propio monitor.

Máis ala dos libros

O Iudo é un deporte considerado como o máis indicado para iniciación de nenos entre os 4 e os 16 anos, xa que potencia o desarrollo físico e psicomotor do neno.
Vantaxes:
Mellora o equilibrio, a resistencia, a flexibilidade, a coordinación e a forza, dende as posibilidades do movemento do corpo, fomentando o auto control e o espírito crítico e de superación para mellorar e acadar os cambios de cinto.
Estimula o pensamento táctico e resolutivo de situacións prácticas e tácticas para a resolución de movementos planeados polo contrincante.
Enfocamos esta disciplina dende o respecto, o responsabilidade, a amizade e o afán de superación.